Algemene voorwaarden Taxiko Almelo

Taxiko Almelo doet zijn best om de planning zorgvuldig mogelijk te doen, maar ook wij maken fouten, vergeten wel eens iets of zijn door onmacht verhinderd in het verkeer. Wij adviseren u daarom altijd uw taxi vroegtijdig te bestellen. 

Taxiko Almelo stelt zich niet aansprakelijk voor : 

  • Uw aansluiting (bijvoorbeeld vlucht of trein) die u mist doordat de taxi te laat is;

  • (gevolg)schade die u loopt doordat de taxi te laat is;

  • De bekeuring die u krijgt in onze taxi wegens het overtreden van algemeen bekende (verkeers)wetten (denk aan gordel omdoen in de auto of iets uit het raam gooien);

  • De schade die u loopt bij het in en uitstappen;

  • Schade aan of verlies van uw goederen (zoals uw bagage, maar ook bijvoorbeeld uw laptop/telefoon) tijdens de taxirit.
     
  • Indien er vooraf geen prijs is afgesproken is de prijs dat op de taximeter staat de prijs die de klant zou moeten betalen aan de chauffeur. In elke geval is de prijs op de meter leidend, behalve als de taxigebruiker kan aantonen dat wij een prijs hebben afgesproken onderling. 

  • Taxiko rijdt 365 dagen per jaar. Ook tijdens de feestdagen zijn wij actief. Tijdens de feestdagen hanteren wij altijd de meterprijs, alle kortingen die wij op deze website staan beschreven zijn niet geldig tijdens de feestdagen.
Alle taxi's zijn verzekerd inclusief de inzittenden. Dat wil dus zeggen dat u verzekerd bent bij een ongeluk. 


Taxi Almelo , Almelo Taxi

Neem gerust contact met ons op